Information om hur telefonen ska ställas in saknas

Comment on Asterisk settings for Cellip and MySecretary.Net - Sweden and Finland
khaan
Joined: Mon 11 of Apr, 2011

Information om hur telefonen ska ställas in saknas

Posted:Mon 11 of Apr, 2011 (17:11 UTC)
Jag sitter och försöker sätta upp en asterisk-lösning. Är ganska grön ska villigt erkännas.
Jag saknar information om vad man ska ange i sin softphone för att ansluta.
Dessutom är instruktionen lite otydlig för hur filerna ska se ut.