Asterisk settings for Cellip and MySecretary.Net - Sweden and Finland

Asterisk

Asterisk är en opensource IP-PBX. För mer information och för att ladda ner Asterisk se den officella Asterisk sidan.
Mer matnyttig info om Asterisk finns på Asterisk Guru.

Nedan finns en enkel guide för hur du ska få Asterisk IP-PBX tillsammans med XLite att fungera med Cellips tjänst för inkommande och utgående samtal.
Det upp till dig att koppla på fler tjänster och Cellip ger generellt ingen support på det.

Exemplet nedan är för nummer 46855801963 med lösenord: passw
När installationen är klar ->
Gå till sip.conf lägg till följande:

register => 46855801963:passw@mysecretary/1000

[mysecretary]
context=demo
type=peer
username=46855801963
fromuser=46855801963
secret=passw
host=sip.mysecretary.net
fromdomain=sip.mysecretary.net
insecure=very

[user1]
context=demo
type=friend
host=dynamic
username=user1
secret=test


Den översta delen [mysecretary] beskriver för Asterisk hur den ska kommunicera med Cellips SIP server.
Den nedre delen [user1] beskriver en användare som i detta fall kopplar upp sig med en Xlite Softphone till Asterisk servern.

Gå till extensions.conf och lägg under [demo] contexten till följande:


exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@mysecretary)
exten => _.,2,Hangup()

exten => 1000,1,Dial(SIP/user1)
exten => 1000,2,Hangup()


De två första raderna gör att utgående samtal fungerar och de två sista att inkommande skickas till user1.

Konfigurera sedan Xlite på samma sätt som beskrivs om ni följer denna länk men byt ut sip.mysecretary.net till IP-adressen på er Asterisk
Byt också ut Username och Authorization User till user1 och Password till test (enligt ovan konfiguration).
Starta om Xlite. Kontrollera att Xlite loggar in på er Asterisk. Gör därefter ett utgående samtal och kontrollera att det fungerar.


Cellip har generellt ingen support på själva Asterisk konfigurationer utan det är upp till enskilda användare att själva läsa sig till den information som behövs eller köpa tredjeparts support.
Om ni har någon speciell information om hur vår tjänst kan konfigureras med Asterisk så tar vi gärna emot det och lägger upp på denna sida.

Tillbaka till http://www.cellip.com
Created by: rudberg, Last modification: Mon 11 of Jun, 2012 (04:02 UTC) by admin
Please update this page with new information, just login and click on the "Edit" or "Discussion" tab. Get a free login here: Register Thanks! - Find us on Google+